سلام و صد سلام !!
در همین جا می خواستم از تمامی دوستان عزیز که به خواهش جانی دالر توجه کردند و خودشون رو کشتند !! تا جانی دالر بتونه از پس اشکال در پرشین بلاگ بر بیاد تشکر وسپاسگزاری کنم !! بابا ای ول چرا خودتون رو خفه کردین ؟! از بس تشریف آوردید تو وبلاگ ما ، کنتور ما اول فیوز پروند بعدش هم سوخت !! این همه ایثارگری و جانفشانی از انفجار بزرگ تا کنون سابقه نداشته و تا آخرین روز عمر خورشید هم سابقه نخواهد یافت !!
البته باید از دوست بسیار عزیزم سیروس خان برزو - که سرپنجه هاش تو روزای مسکو غوغا می کنه – گله کنم که به پیروی از شما زحمتکشان عالم !! قدم رنجه نفرمودند بی خیال رفاقت قدیم بشن !! و جانی دالر رو تنها بذارن !! اونم توی این موقعیت خطیر !!
نمی دونم از رو رفتید یا نه !! آخه عزیزان من توی این چهار پنج روز ، حتا یک بار وقت نداشتید بیاین خونه ی ما ؟! رفیق هم رفقای قدیم !
بگذریم .